X
SIS - et innovativt antikollisjonssystem for industrikjøretøy .

SIS SAFETY IMPROVEMENT SYSTEM

er et aktivt system for assistert manøvrering som gjør det mulig å forebygge og unngå kjøretøyets kollisjonsrisiko under manøvrering i revers takket være muligheten for å sakte farten og stoppe bevegelsen.

 

Product nor

Produktet

Dårlig sikt og førerens uoppmerksomhet er ofte de viktigste årsakene til ulykker, med til dels meget alvorlige følger.

SIS (Safety Improvement System) er et aktivt system for assistert manøvrering av industrikjøretøy som virker i to kritiske situasjoner som kjøring i revers og løfting av last. Dette skjer ved at CySens sensoren oppdager hindringer umiddelbart

Hovedtrekk

Enkelt i bruk

SIS gjør først føreren oppmerksom på en nærstående fare gjennom automatisk fartsreduksjon og samtidig aktivering av et lyssignal. Dersom føreren fortsetter manøvreringen i revers til tross for det første faresignalet blokkerer SIS automatisk kjøretøyet i revers, pga nærstående kollisjonsfare, og gir samtidig både akustisk og lyssignal.

Kompakt utforming

Sensoren har kompakt design og begrenset størrelse, og kan lett plasseres på kjøretøyets bakre del. Displayet – som posisjoneres slik at det må være synlig for føreren til enhver tid – kan lett plasseres i førerhuset..

Pålitelig

Signalene i forbindelse med SIS systemets påvirkning av kjøretøyet opererer i hardware konfigurasjon. På denne måten sikres driftssikkerheten i større grad enn hvis man sammenligner med systemer som opererer i software konfigurasjon.

Fordeler

 • Personvern

  Arbeidsulykker kan få alvorlige konsekvenser for personers fysiske ve og vel og kan medføre juridiske problemstillinger som involverer de ansvarlige for sikkerheten, ledelsen og eierne. SIS systemet reduserer risikoen for ulykker drastisk, og gir beskyttelse til enhver som opererer i potensielt farlige situasjoner: føreren, bedriftens ansatte, eventuelle besøkende.

 • Eiendomsbeskyttelse

  Sammenstøt med kjøretøy eller med bygninger og anlegg skader bedriftens eiendom. Forebygging av ulykker reduserer skadeforekomsten betraktelig, og gjør det mulig å spare penger.

 • Spar tid og pinger

  Enhver ulykke som involverer personer eller forårsaker skader på bedriftens eiendom krever at man bruker tid pga: produksjonsstans, byråkratiske plikter og eventuelle juridiske og rettsmessige følger.

VIRKEMÅTE

 • Ingen hindringer i kjøretøyets operative manøvreringsområde: kjøretøyet kan operere både forover og bakover.
  GRØNT lyssignal.
  Lydsignal ikke virksom

 • Hindringer i kjøretøyets operative manøvreringsområde: farten blir redusert i revers.
  GULT lyssignal.
  Lydsignal ikke virksom

 • Overhengende fare for sammenstøt: kjøretøyet blir stoppet. Føreren kan gjenoppta bevegelsen med redusert fart ved å trykke på knappen for opphevelse av sperringen.
  RØDT lyssignal.
  Lydsignal på

 • Last over førerhuset (over førerens synspunkt): kjøretøyet opererer med redusert fart både forover og bakover.
  BLÅTT lyssignal .
  Lydsignal ikke virksom

SIS Banner video

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device. View Privacy Policy.