SIS Cy.Pag. Morbegno
Dispositivi anticollisione gru e carrelli elevatori

PRODUKTUTVALG

ANTIKOLLISJON SYSTEMER

SIS aktive og passive sikkerhetsanordninger for gaffeltrucker og industrielle kjøretøy har som mål å forebygge og redusere risiko for ulykker ved hjelp av sensorer som oppdager hindringer (personer og gjenstander) under manøvrering, samtidig rapportering av farer og direkte inngrep i nødstilfeller.

Ulykker kan oppstå på grunn av manglende oversikt og synlighet, distraksjon ved kjøring, fotgjengeres uanmeldte adgang til arbeidsområder, annen trafikk, og støy fra omgivelsene.

SIS-produktene er pålitelige og konkrete verktøy som kan bidra til å forebygge denne type ulykker.

AKTIVE SYSTEMER

De aktive SIS-systemene garanterer et pålitelig beredskapssystem som kan unngå ulykker og redde liv. SIS-systemene er utviklet for å iverksette tiltak når førerens respons ikke er rettidig nok til å hindre mulige kollisjon. Teknologien bak denne sensoren vil hjelpe operatøren i kritiske situasjoner, ved å at kjøretøyets hastighet reduseres.

Safe&Stop - sitema anticollisione

Safe&Stop

Aktive systemer
LES MER
Safe&Stop+ prodotto da Sis

Safe&Stop+

Aktive systemer
LES MER

PASSIVE SYSTEMER

De passive SIS-systemene er konstruert for å forhindre mulige kollisjoner av industrikjøretøy, gjennom hindringskontroll og akustiske og lyssignaler til føreren.

Safe&Alert: prodotto sicurezza di Sis

Safe&Alert

Passive systemer
LES MER
Safe&Alert+: sistema passivo Sis anticollisione

Safe&Alert+

Passive systemer
LES MER

ØVRIGE SYSTEMER

Cypag tilbyr et utvalg av teknologiske løsninger, hvor både aktive og passive SIS-deteksjonssystemer kan integreres. Cypag har også andre teknologiske løsninger som operer uavhengig av hverandre for å øke sikkerheten på industriområder.

SafeTraffic: dispositivi anticollisione di Sis

SafeTraffic

Øvrige systemer
LES MER
SafeLed: segnalatore visivo Sis

SafeLed

Øvrige systemer
LES MER
SafeView: dispositivo per manovre in retromarcia di Sis

SafeView

Øvrige systemer
LES MER
Prodotto SafeLight di SIS per la sicurezza su mezzi industriali

SafeLight

Øvrige systemer
LES MER