SIS Cy.Pag. Morbegno
carrelli elevatori con sistema anticollisione sis

Sikkerhet

ULYKKER MED GAFFELTRUCK

Gaffeltruck er det farligste transportmiddelet på arbeidsplassen. Nylige studier viser at 57% av ulykkene forårsaket  av disse maskinene har ført til  tap eller alvorlige skader. Så mye som 2/3 av ulykker med gaffeltrucker har forårsaket død eller skade på personer som befant seg i arbeidsområdene. Blant sektorer som har størst kollisjonsrisiko, er de som involverer logistikkoperasjoner, lagring og håndtering av varer. Dataene omfatter kun Europa og er alarmerende. Kilde: Eurostat.

540.000

ulykker pr år hvor
arbeidstakere og maskiner
i bevegelse er involvert

1.308

dødsulykker
eller ulykker med
alvorlig personskade

900.000 €

er gjennomsnittlig
kostnad av
en arbeidsulykke

prevenzione degli incidenti in industria con Sis

AKTIV OG PASSIV SIKKERHET

SIS-produktene er utviklet for å forebygge ulykker i områder der industrielle kjøretøy opererer - slik at folk, konstruksjoner, varer og maskiner ikke skades.

Sikkerhetssystemene for gaffeltrucker og industrikjøretøy tilbyr aktive og passive varianter i godshåndteringen. Løsningene består av hindringsdetektering, rapportering av potensielle farer for operatører, samt direkte inngrep i tilfelle en overhengende kollisjonsfare.

Oppdag våre produkter

HOVEDRISIKOFAKTORER

Faktorer som er mest avgjørende for ulykkesrisikoen er menneskelig feil, dårlig synlighet, utilstrekkelig opplæring av operatører, fravær av aktive eller passive sikkerhetssystemer, og distraksjon under kjøring. Takket være bruken av toppmoderne teknologi, kan SIS-produktene motvirke disse forholdene og forhindre kollisjoner.