SIS Cy.Pag. Morbegno
Veicoli industriali con sistema anticollisione Sis

Teknologi

DEN BESTE SIKKERHETEN ER BASERT PÅ DEN BESTE TEKNOLOGIEN

SIS-produktene  er utviklet for å skape et sikrere og tryggere arbeidsmiljø.

I de fleste tilfeller er hovedårsakene til ulykker med industrielle kjøretøy manglende oversikt og at føreren distraheres. Anti-kollisjonssystemene vi har utviklet, bruker hindringsdeteksjon ved hjelp av lydbølger. Dette er innovativ teknologi som garanterer rask respons og høy pålitelighet. SIS-produktene vil drastisk redusere risikoen for kollisjoner mellom kjøretøyer, påkjørsler av fotgjengere, og skader på strukturer og materialer.

FORDELER

SIS-sensorene for industrikjøretøy forebygger ulykker og øker dermed sikkerheten i arbeidsområdene. SIS skiller seg ut blant anti-kollisjonssystemene gjennom følgende egenskaper:

AUTOMATISKE ENHETER

SIS-systemene er fullt ut funksjonelle uten tilleggskomponenter. Dette i motsetning til andre industrielle sikkerhetsprodukter som leverer RFID-teknologi. SIS-systemene krever ikke tilkobling med andre enheter.

SKREDDSYDDE LØSNINGER

SIS-produktene er spesielt utviklet for gaffeltrucker med spesifikke løsninger designet for å maksimere ytelsen og minimere installasjonsproblemer og har svært liten innvirkning på kjøretøyet.

BESPARELSER

SIS-sikkerhetsenheter representerer en av de beste løsningene på markedet i relasjon av kvalitet og pris. De har maksimal effektivitet og fordelaktige kostnader sammenlignet med andre tilsvarende produkter.

PRODUKSJON OG METODER

De viktigste SIS-sikkerhetsinnretningene (Safe & Stop, Safe & Stop +, Safe & Alert, Safe & Alert + og SafeTraffic) er høy kvalitets produkter produsert i Italia.

Videre er SIS-produktene utstyrt med en spesiell akustisk selvdiagnosefunksjon. Denne gjør det mulig for systemet å varsle operatøren om eventuelle uregelmessigheter og hvilken handling som er nødvendig for å unngå ulykke.

La qualità dei sistemi anticollisione di Sis

TEST OG ETTERKONTROLL

Alle SIS anti-kollisjonssystemer er 100% testet i våre laboratorier, dette for å sikre maksimal pålitelighet og sikkerhet.

De grundige testene som produktene  gjennomgår gjelder de elektriske elementer og komponenter. (drift av innganger og utganger, simulering av funksjonelle tilstander), akustiske aspekter (verifisering av leserom med målobjekt) og kommunikasjonstester.